ISTAKNUTE TEME


Integrirani projekt Starogradskog polja

Projektom „Integrirani program Starogradskog polja“ dodatno će se obogatiti turistička ponuda kulturnog turizma otoka Hvara, Splitsko-dalmatinske županije i ...

  3.743.750,00 HRK
  od 11.2017. do 06.2020.
CLIPPER – Creating a leadership for maritime industries – New opportunities in Europe

Cilj projekta je poboljšati javne alate za potporu konkurentnosti malom i srednjem poduzetništvu u sektoru maritimnih ...

VIŠE  

Projekt Dory - aktivnosti kapitalizacije u svrhu zaštite morskog okoliša i ekosistemskog pristupa ...

Naziv projekta: Aktivnosti kapitalizacije u svrhu zaštite morskog okoliša i ekosistemskog pristupa upravljanju (eng. ...

VIŠE  

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj