Interaktivna karta razvojnih projekata Splitsko – dalmatinske županije
Interaktivna karta razvojnih projekata SDŽ

 

Navedeni projekti odnose se na projekte u kojima (kao nositelj i/ili partner) sudjeluje Splitsko-dalmatinske županija i/ili neka od županijskih institucija.
Na području Splitsko – dalmatinske županije do sada je ugovoreno 256.049.886,99 EUR projekata financiranih iz EU fondova.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ukupni iznos navedenih projekata 3.645.231,93 EUR.


Projekti se odnose na ulaganja Splitsko-dalmatinske županije kroz nadležni upravni odjel, ukupno 265 pojedinačnih ugovora u 26 jedinica lokalne samouprave (JLS).

 

 

Ukupni iznos navedenih projekata 207.144.651,63 EUR

Projekti se odnose na ulaganja Splitsko – dalmatinske županije kroz nadležni Upravni odjel, pojedinačni projekti lokalnih cesta i poljskih puteva (3.356.120,39 EUR), ulaganja Županijske uprave za ceste (55.327.889,32 EUR) te najznačajnije projekte Hrvatskih cesta (148.460.641,91 EUR).

 
 
 
 
 

Ukupni iznos navedenih projekata 133.816.165,40 EUR.

 

Projekti se odnose na ulaganja Splitsko – dalmatinske županije kroz nadležni Upravni odjel, ulaganja u projekte na pomorskom dobru na području različitih JLS-ova (6.766.828,50 EUR), ulaganja Županijske lučke uprave, kroz 23 projekta (56.690.221,69 EUR) te Lučke uprave Split (70.359.115,20 EUR).
 
 
 
 
 

Ukupni iznos navedenih projekata 7.497.452,74 EUR

 

Projekti se odnose na ulaganja Splitsko – dalmatinske županije kroz nadležni Upravni odjel, 49 pojedinačnih manjih ulaganja na području različitih JLS-ova te na projekt Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko – dalmatinskoj županiji kojeg provodi županijska tvrtka Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.
 
 
 
 

 

Projekti ulaganja u infrastrukturu vodovoda i odvodnje u 6 aglomeracija na području Splitsko – dalmatinske županije, ukupne vrijednosti 613.020.862,08 EUR. Nositelj projekata su Hrvatske vode.
 
 
 

Ukupni iznos navedenih projekata  - 89.464.402,23 EUR

 

Projekti se odnose na ulaganje u infrastrukturu Doma zdravlja Splitsko – dalmatinske županije, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ, Zavoda za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije te Ljekarni Splitsko – dalmatinske županije, ulaganja u sanitetska vozila Zavoda za hitnu medicinu SDŽ, specijalistička usavršavanja liječnika pri Zavodu za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije, Domu zdravlja Splitsko – dalmatinske županije i NZZJZ  te projekte KBC-a SPLIT (42.700.743,12 EUR).
 
 
 

 

Ukupni iznos navedenih projekata je 100.615.829,82 EUR.

Projekti se odnose na izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju i energetsku obnova škola i učeničkih domova, ukupno 39 objekata (23.709.027,10 EUR), 2 regionalna centra izvrsnosti (Turistička-ugostiteljska škola, Split – 22,6 mil. EUR i Obrtno-tehnička škola, Split – 10,9 mil. EUR) , projekte Sveučilišta u Splitu (41.765.785,26 EUR) te Arhiv SDŽ u Dicmu (1,3 mil. EUR) i uređenje Županijskog IT Centra (239 tis. EUR).