Interaktivna karta razvojnih projekata Splitsko – dalmatinske županije
Interaktivna karta razvojnih projekata SDŽ

Navedeni projekti odnose se na projekte u kojima (kao nositelj i/ili partner) sudjeluje Splitsko-dalmatinske županija i/ili neka od županijskih institucija. Na području Splitsko – dalmatinske županije dosada je ugovoreno 6.130.000.000,00 HRK projekata financiranih iz EU fondova.

Ukupni iznos navedenih projekata 11.545.000,00 HRK

Projekti se odnose na ulaganja Splitsko-dalmatinske županije kroz nadležni upravni odjel, ukupno 120 pojedinačnih ugovora u  21 jedinici lokalne samouprave.

Ukupni iznos navedenih projekata 599.992.818,57 HRK

Projekti se odnose na ulaganja Splitsko – dalmatinske županije kroz nadležni Upravni odjel, pojedinačni projekti lokalnih cesta i poljskih puteva (15.123.071,54 HRK), ulaganja Županijske uprave za ceste (283.265.013,00 HRK) te najznačajnije projekte Hrvatskih cesta (261.604.734,03 HRK)

Ukupni iznos navedenih projekata 600.543.060,98 HRK

Projekti se odnose na ulaganja Splitsko – dalmatinske županije kroz nadležni Upravni odjel, ulaganja u projekte na pomorskom dobru na području različitih JLS-ova (37.288.166,15 HRK), ulaganja Županijske lučke uprave, kroz 23 projekta (427.132.475,32 HRK) te Lučke uprave Split (124.122.419,51 HRK).

Ukupni iznos navedenih projekata 488.574.342,18 HRK

Projekti se odnose na ulaganja Splitsko – dalmatinske županije kroz nadležni Upravni odjel, 48 pojedinačnih manjih ulaganja na području različitih JLS-ova te na projekt Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko – dalmatinskoj županiji kojeg provodi županijska tvrtka Regionalni centar čistog okoliša.

Projekti ulaganja u infrastrukturu vodovoda i odvodnje u 6 aglomeracija na području Splitsko – dalmatinske županije, ukupne vrijednosti 4.318.805.685,35 HRK. Nositelj projekata su Hrvatske vode.

Ukupni iznos navedenih projekata 376.523.958,62 HRK

Projekti se odnose na ulaganje u infrastrukturu Doma zdravlja Splitsko – dalmatinske županije (u 12 ispostava), Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ, Zavoda za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije (u 8 ispostava) te Ljekarni Splitsko – dalmatinske županije, ulaganja u sanitetska vozila Zavoda za hitnu medicinu SDŽ (35 novih vozila), specijalistička usavršavanja liječnika pri Zavodu za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije (8 specijalizacija), Domu zdravlja Splitsko – dalmatinske županije (47 specijalizacija) i NZZJZ (5 specijalizacija) te projekte KBC-a SPLIT (247.741.136,94 HRK).

Ukupni iznos navedenih projekata 651.588.349,05 HRK

Projekti se odnose na izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju i energetsku obnova škola i učeničkih domova, ukupno 18 objekata (109.934.040,02 HRK), 2 regionalna centra izvrsnosti (Turistička škola Split – 170 mil HRK i Obrtno-tehnička škola Split – 82 mil HRK) , projekte Sveučilišta u Splitu (314.684.309,03 HRK) te Arhiv SDŽ u Dicmu (10.000.000,00 HRK).